loading

诇讛讗讬专 专讙注讬诐 注诐 讝专 讙专讘专讜转 讜讟讚讬

讝专 砖诇 8 讙专讘专住 讜讟讚讬讘专

诪谞讗讜住 驻专讞讬诐- 讝专 砖诇 8 讙专讘专住 讜讟讚讬讘专 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
诪谞讗讜住 驻专讞讬诐- 讝专 砖诇 8 讙专讘专住 讜讟讚讬讘专 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
诪谞讗讜住 驻专讞讬诐- 讝专 砖诇 8 讙专讘专住 讜讟讚讬讘专 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
诪谞讗讜住 驻专讞讬诐- 讝专 砖诇 8 讙专讘专住 讜讟讚讬讘专 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
拽讜讚 诪讜爪专: IF1023
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛
诪谞讗讜住 驻专讞讬诐- 讝专 砖诇 8 讙专讘专住 讜讟讚讬讘专 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
诪谞讗讜住 驻专讞讬诐- 讝专 砖诇 8 讙专讘专住 讜讟讚讬讘专 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
诪谞讗讜住 驻专讞讬诐- 讝专 砖诇 8 讙专讘专住 讜讟讚讬讘专 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
诪谞讗讜住 驻专讞讬诐- 讝专 砖诇 8 讙专讘专住 讜讟讚讬讘专 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
1. 讛讝谉 讗转 注讬专 讛诪砖诇讜讞讬诐 砖诇讱
诇讛讜住讬祝 诇讬讟讜砖
  • 诪谞讗讜住 驻专讞讬诐- 12 讙专讘专讗住, 砖讜拽讜诇讚讬诐 讜讟讚讬讘专  驻专讞 诪砖诇讜讞 plus sign
    12 讙专讘专讜转 爪讘注讜谞讬讜转 讜砖讜拽讜诇讚讬诐 USD 71.70

诇讛讗讬专 专讙注讬诐 注诐 讝专 讙专讘专住 讜讟讚讬

  • 讝专 诪注讜诇讛 砖诇 8 讙专讘专讜转 讜讚讜讘讬, 砖讬诇讜讘 诪讜砖诇诐 砖诇 驻专讬讞讛 转讜住住转 讜拽住诐 讞讘讬讘.
  • 诪注讜爪讘 讘拽驻讬讚讛, 讝专 讝讛 讻讜诇诇 砖诪讜谞讛 讞讬谞谞讬讜转 讙专讘专讛 诪讚讛讬诪讜转, 讛诪住诪诇讜转 砖诪讞讛 讜讛注专爪讛.
  • 讚讜讘 讛拽讟讬驻讛 砖诇谞讜 诪讜住讬祝 谞讜驻讱 砖诇 诪转讬拽讜转 诇诪转谞讛 砖诇讱, 讜讬讜爪专 诪讞讜讜讛 讘诇转讬 谞砖讻讞转.
  • 讗讬讚讬讗诇讬 诇讬诪讬 讛讜诇讚转, 讬诪讬 谞讬砖讜讗讬谉, 讗讜 住转诐 诇讛专讗讜转 砖讗讻驻转 诇讱.
  • 讛讝诪谉 注讻砖讬讜 注讘讜专 讞讜讜讬转 诪转谞讛 诪砖诪讞转 讜诪讞诪诪转 诇讘.
讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 诪谞讗讜住: